SelvForsk – Vi forsker på selvfølelse!

SelvForsk er et forskningsprosjekt fra Universitetet i Oslo som bruker mobilteknologi til å måle daglige variasjoner i selvfølelse. Vårt mål er å kartlegge hvordan selvfølelsen forandrer seg gjennom dagen, og hvilke faktorer i dagliglivet som er med på å påvirke hvordan vi føler om oss selv. Etter endt deltakelse får du mulighet til å få tilbakemelding om egen selvfølelse og hvordan den varierer gjennom dagen, direkte i appen. På denne måten kan du bidra til viktig forskning, samtidig som du får muligheten til å lære mer om deg selv.

Datainnsamlingen er avsluttet for denne gang, det er derfor ikke lenger mulig å laste ned appen vår. Vi er nå i gang med å analysere og beskrive funnene våre, og vil oppdatere nettsiden etter hvert som funnene publiseres.

 

 

Vil du lære mer om din egen selvfølelse?

Dersom du ønsker å lære mer om egen selvfølelse, kan du få en tilbakemelding på dette rett i SelvForsk-appen. Måten dette foregår på er at noen datapunkter lagres i mobiltelefonen. Disse lagres på en like sikker måte som for eksempel passordene dine. Etter endt deltakelse vil appen vise deg grafer over hvordan selvfølelsen din varierer gjennom dagen og i forskjellige situasjoner sammenlignet med et gjennomsnitt av de som deltar. Det er viktig å huske at selvfølelsen varierer veldig fra person til person, og det er helt vanlig å være litt over eller litt under gjennomsnittet. Selvfølelsen vår varierer også ut i fra kjønn og hvor gamle vi er. Dersom du allikevel er bekymret for selvfølelsen din, anbefaler vi at du tar det opp med fastlegen din.

 

Hvem kan delta i SelvForsk?

Alle over 16 som er interesserte i å delta i et forskningsprosjekt om selvfølelse, og som har en iPhone eller Android smarttelefon, kan delta.

 

Hvordan foregår deltakelsen?

  • Last ned SelvForsk appen ved å trykke på knappen ovenfor, eller søk opp «SelvForsk» i din foretrukne app-butikk.
  • Etter at du har lastet ned SelvForsk, blir du bedt om å fylle ut bakgrunnsinformasjon om deg selv. Disse spørsmålene handler om deg og din livssituasjon, og hvordan du oppfatter deg selv som person. Her blir du også bedt om å legge inn i hvilket tidsrom appen skal få lov til å sende deg varsler.
  • Etter at du har gått gjennom bakgrunnsskjemaene, lukkes appen. I de neste to ukene, vil appen sende deg varsler ved tre tilfeldige tidspunkt gjennom dagen. Du vil da bli bedt om å svare på et kort spørreskjema (Under et minutt) om hva du gjør på, og hva du føler. Undersøkelsen avsluttes automatisk etter to uker. Da vil du også få tilgang på informasjon om din egen selvfølelse.

 

Hva skjer med informasjonen du sender inn?

All informasjon fra deltakerne blir behandlet fullstendig konfidensielt. Vi ber deg ikke om navn, fødselsdato, eller annen sensitiv informasjon. Det vil ikke være mulig for forskerne å knytte de innsendte svarene opp mot spesifikke personer, eller mobiltelefonen svarene blir sendt fra. Du kan med andre ord være helt sikker på at ingen av opplysningene eller vurderingene som blir gitt kan knyttes til deg. Du kan også velge å trekke deg på hvilket som helst tidspunkt i løpet av studien, og inne i appen kan man velge både å utsette deltakelse, eller stoppe den fullstendig.

Hva ønsker vi egentlig å finne ut av?

Vårt mål er å kartlegge selvfølelse, og hvilke faktorer i dagliglivet som er med på å påvirke hvordan vi føler om oss selv. Varierer selvfølelse fra dag til dag, eller kanskje fra time til time? Varierer den mer hos noen enn hos andre, og hvorfor er det slik? Er det noen hendelser i hverdagen som påvirker selvfølelsen spesielt mye? I tillegg gir vi personaliserte tilbakemeldinger til app-brukerne våre, slik at man kan få en indikasjon på hvordan egen selvfølelse varierer og påvirkes gjennom dagen og uka.

 
 

Nyttig informasjon

Du velger selv hvilken tidsramme spørsmålene skal komme innenfor, og står fri til å avslutte deltakelse på hvilket som helst tidspunkt.

SelvForsk vil sende deg et varsel hver gang det er nye spørsmål du skal svare på. Dersom SelvForsk ikke har registrert at du har svart på spørsmålene innen 30 minutter, forsvinner muligheten for å svare, og du må vente til neste varsel. Dette er fordi vi ønsker så spontane og realistiske målinger som mulig.

Noen generelle resultater fra studien vil bli presentert på denne nettsiden. For de som er ønsker å vite mer er det mulig å ta kontakt direkte med forskerne.

Om Forskerne:

 

Tilmann von Soest

Jeg er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og forsker på problemstillinger knyttet til selvfølelse, kroppsbilde, personlighet og psykisk helse. Jeg er også prosjektleder for SelvForsk. Les mer på universitetets nettsider.


 

Kristina Miljeteig

Jeg er doktogradsstipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og SelvForsk er mitt doktorgradsprosjekt som jeg skal jobbe med de neste fire årene. Les mer på universitetets nettsider.