Vil du lære mer om din egen selvfølelse?

Dersom du ønsker å lære mer om egen selvfølelse, kan du få en tilbakemelding på dette rett i SelvForsk-appen. Måten dette foregår på er at noen datapunkter lagres i mobiltelefonen. Disse lagres på en like sikker måte som for eksempel passordene dine. Etter endt deltakelse vil appen vise deg grafer over hvordan selvfølelsen din varierer gjennom dagen og i forskjellige situasjoner sammenlignet med et gjennomsnitt av de som deltar.
Det er viktig å huske at selvfølelsen varierer veldig fra person til person, og det er helt vanlig å være litt over eller litt under gjennomsnittet. Selvfølelsen vår varierer også ut i fra kjønn og hvor gamle vi er. Dersom du allikevel er bekymret for selvfølelsen din, anbefaler vi at du tar det opp med fastlegen din.