Vil du vite mer?

Hvem kan delta i SelvForsk?

Alle over 16 som er interesserte i å delta i et forskningsprosjekt om selvfølelse, og som har en iPhone eller Android smarttelefon, kan delta.

Hvordan foregår deltakelsen?

  1. Last ned SelvForsk appen ved å søke opp «SelvForsk» i din foretrukne app-butikk, eller klikk på en av linkene under:

    Nedlasting for iPhone
    Nedlasting for Android

  2. Etter at du har lastet ned SelvForsk, blir du bedt om å fylle ut bakgrunnsinformasjon om deg selv. Disse spørsmålene handler om deg og din livssituasjon, og hvordan du oppfatter deg selv som person. Her blir du også bedt om å legge inn i hvilket tidsrom appen skal få lov til å sende deg varsler.
  3. Etter at du har gått gjennom bakgrunnsskjemaene, lukkes appen. I de neste to ukene, vil appen sende deg varsler ved tre tilfeldige tidspunkt gjennom dagen. Du vil da bli bedt om å svare på et kort spørreskjema (Under et minutt) om hva du gjør på, og hva du føler. Undersøkelsen avsluttes automatisk etter to uker. Da vil du også få tilgang på informasjon om din egen selvfølelse.

Hva skjer med informasjonen du sender inn?

All informasjon fra deltakerne blir behandlet fullstendig konfidensielt. Vi ber deg ikke om navn, fødselsdato, eller annen sensitiv informasjon. Det vil ikke være mulig for forskerne å knytte de innsendte svarene opp mot spesifikke personer, eller mobiltelefonen svarene blir sendt fra. Du kan med andre ord være helt sikker på at ingen av opplysningene eller vurderingene som blir gitt kan knyttes til deg. Du kan også velge å trekke deg på hvilket som helst tidspunkt i løpet av studien, og inne i appen kan man velge både å utsette deltakelse, eller stoppe den fullstendig.

Hva ønsker vi egentlig å finne ut av?

Vårt mål er å kartlegge selvfølelse, og hvilke faktorer i dagliglivet som er med på å påvirke hvordan vi føler om oss selv. Varierer selvfølelse fra dag til dag, eller kanskje fra time til time? Varierer den mer hos noen enn hos andre, og hvorfor er det slik? Er det noen hendelser i hverdagen som påvirker selvfølelsen spesielt mye? På lengre sikt ønsker vi også å kunne gi personaliserte tilbakemeldinger til app-brukerne våre, slik at man kan få en indikasjon på hvordan egen selvfølelse varierer og påvirkes gjennom dagen og uka.

Nyttig informasjon

Du velger selv hvilken tidsramme spørsmålene skal komme innenfor, og står fri til å avslutte deltakelse på hvilket som helst tidspunkt.

SelvForsk vil sende deg et varsel hver gang det er nye spørsmål du skal svare på. Dersom SelvForsk ikke har registrert at du har svart på spørsmålene innen 30 minutter, forsvinner muligheten for å svare, og du må vente til neste varsel. Dette er fordi vi ønsker så spontane og realistiske målinger som mulig.

Noen generelle resultater fra studien vil bli presentert på denne nettsiden. For de som er ønsker å vite mer er det mulig å ta kontakt direkte med forskerne.