Presentasjon av forskerne

Tilmann von Soest

Jeg er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og forsker på problemstillinger knyttet til selvfølelse, kroppsbilde, personlighet og psykisk helse. Jeg er også prosjektleder for SelvForsk. Les mer på universitetets nettsider.

Kristina Miljeteig

Jeg er doktogradsstipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og SelvForsk er mitt doktorgradsprosjekt som jeg skal jobbe med de neste fire årene. Les mer på universitetets nettsider.